Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 04


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

92.746.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

67.847.613 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

567.900.912 Ft

d) maradvány igénybevétele

  1. Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

532.931.359 Ft

b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


81.844.524 Ft

c) dologi kiadások

202.129.805 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

10.000.000 Ft

e) beruházások, felújítások

f) engedélyezett létszámkerete

1.494.068 Ft

104 fő”.


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    44.960.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszközök

        59.445.328 Ft

15.199.052 Ft

24.004.271 Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

83.416.042 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


12.322.559 Ft

c) dologi kiadások

46.040.272 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

17 fő”


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

1.750.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

19.356.108 Ft

3.355.451 Ft

1.006.393 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

16.603.706 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2.857.246 Ft

c) dologi kiadások

6.707.000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

5 fő”


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

34.986.675 Ft

10.700.416 Ft

731.269 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

32.783.249 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.208.249 Ft


c) dologi kiadások

7.528.594 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő”


5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

131.982.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

389.636.405 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

6.363.023 Ft”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

274.014.600 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53.338.828 Ft

c) dologi kiadások

d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

195.783.178 Ft

556.517 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

69 fő”
6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

193.341.522 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.383.747.213 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

      246.585.012 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

736.659.554Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

159.027.391 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

40.500.000 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

1.531.558.620Ft”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

274.878.081 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34.671.938 Ft

c) dologi kiadások

490.947.920 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

116.380.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.018.796.789 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

402.400.729 Ft

      241.122.136 Ft”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

1.470.773.676 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

21.097.723 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

   201.341.191Ft

d) finanszírozási kiadások

27.778.000 Ft”


7. § A Rendelet 7. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

466.364.522 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) kapott támogatás

1.383.747.213 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

840.227.857 Ft

            b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.214.627.037 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190.243.342 Ft

bc) dologi kiadások

948.436.769 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                     

116.380.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.029.353.306 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés, likvid hitel)

402.400.729 Ft

241.122.136 Ft

     c) a működési költségvetés hiánya 872.182.727 Ft

                   d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 872.182.727 Ft”


8. § A Rendelet 8. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

                   a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

159.027.391 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40.500.000 Ft

            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

1.479.869.097 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

22.097.723 Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok

201.341.191Ft

            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.531.558.620 Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

e)  a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 0 Ft”


9. § A Rendelet 79 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5.873.649.330 Ft-ban állapítja meg.”


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép


13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép


16. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


17. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


18. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


19. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi I. féléves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.B é k é s, 2020. szeptember 4.


              Kálmán Tibor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján.


              Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző