Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 07. 01 - 2017. 10. 27

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete


A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a polgármesternél a település választópolgárainak legalább 10 %-a kezdeményezhet.


2. § E Rendelet 2017. július hó 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 32/1992. (VIII. 27.) rendelete.


Békés, 2017. június 29.


            Izsó Gábor sk.                                                                   Tárnok Lászlóné sk.

             polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2017. június hó 30. napján


Tárnok Lászlóné sk.

          jegyző