Békés Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete

A BÉKÉSI PIAC NYITVA TARTÁSÁRÓL ÉS LÁTOGATÁSI RENDJÉRŐL A VESZÉLYHELYZET ALATT

Hatályos: 2020. 05. 28 - 2020. 09. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉNEK

6/2020. (V. 4.)

önkormányzati rendelete

A BÉKÉSI PIAC NYITVATARTÁSÁRÓL ÉS LÁTOGATÁSI RENDJÉRŐL A VESZÉLYHELYZET ALATTBékés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §[1]


2. §[2]


3. § A 65. életévüket betöltött személyek a Piacot a nyitvatartási időn belül 9 órától 10:30 percig látogathatják.


4. § Békés Város Önkormányzatának a piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) számú önkormányzati rendeletének a jelen rendelettel ellentétes rendelkezései a veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazhatók.


5. § Jelen rendelet a kihirdetés napján, 2020. május 4. napján lép hatályba.


Békés, 2020. május 4.      Kálmán Tibor s.k.                                                          Tárnok Lászlóné s.k.

       polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. május 4. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző       [1]

Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.