Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 02

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről1

2022.01.02.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.