Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020(X.9.)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2020( X.09.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 09 - 2020. 10. 10

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1); 26.§; 32.§ (3); 45.§ (1); 132. § (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19.) Önkormányzati rendelete 10.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(6)A 10.§ (5) bekezdés b) pontja szerint igazolt  mulasztásból

a)   a 2020. évi  pandémiajárvány miatti oktatási-nevelési intézmények kötelező zárva tartási idejét.

b)   a fenntartó által az óvoda épületének felújítása miatt a balesetek elkerülések miatt zárva tartásának idejét.

c)   a július-augusztus hónapokra eső mulasztásból tíz napot az igazolt mulasztásról a huszonöt százalék megállapításnál figyelmen kívül kell hagyni.

2.§

A szoc rendelet 10.§ (7) bekezédés helyébe a következő rendelkezés lép

(7)A 10.§ (1) bekezdése iránti kérelem tárgyév júliusától október 15-ig nyújtható be.

3.§

(1) A rendelet kihirdetést követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kel