Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25 - 2021. 11. 26

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.11.25.

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § A 2.§ és 3.§ rendelkezéseit 2021. november 22. napjától kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.