Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24 - 2021. 11. 25

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.24.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet

2. §