Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 11. 27 - 2021. 11. 28

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

2021.11.27.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)1

2. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet2

2. melléklet3

1

Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.