Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04 - 2021. 12. 04

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.04.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.