Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04 - 2021. 12. 06

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.04.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíjszerződésnek kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:)

„f) az ösztöndíjas azon vállalását, hogy szakmai gyakorlatát az Önkormányzatnál, az általa működtetett szervezetek valamelyikénél, műszaki képzés esetén önkormányzati társaságnál, vagy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalnál tölti le kivéve, ha a felsőoktatási intézmény a gyakorlat teljesítésének módját másképpen határozza meg. A gyakorlati kötelezettség önkormányzati érdekkörbe tartozó szervezetnél történő teljesítése alól az ösztöndíjas kérelmére, indokolt esetben a Jogi és Ügyrendi Bizottság felmentést adhat.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.