Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 05- 2021. 12. 05

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.05.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.