Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetménykiegészítés mértékének megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 12. 30

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetménykiegészítés mértékének megállapításáról

2022.01.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az érettségi végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.