Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 01

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 13 § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet