Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi illetményalap megállapításáról

2022.01.01.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban, a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet közterület-felügyeleténél foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 70000 Ft.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.