Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27 - 2021. 11. 27

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról

2021.11.27.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(X.29.) önkormányzati rendeletét -a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottsága, valamint a Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság, mint véleményezésre feljogosított szerve véleményének kikérésével - az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.