Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet
az egészségügyi alapellátás körzetiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet száma és a feladatellátás helye

Ellátási terület
A megjelölt háziorvosi körzetek utcajegyzéke alapján és a jelölt nevelési, oktatási intézményekben.

I. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry 1-3.

II., VII.
háziorvosi körzet ellátási területe

-----------

II. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

I., III.
háziorvosi körzet ellátási területe


-----------

III. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

IX., XIII.
háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyös Város Óvodái Epreskert Úti Tagóvoda

IV. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

IV., X.
háziorvosi körzet ellátási területe


Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola

V. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

V., XII.
háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Tagóvoda
Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvoda

VI. körzet
3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 10. fsz. 1.

VI., XIV.
háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
Gyöngyös Város Óvodái Fecske Úti Tagóvoda

VII. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

VIII., XVI.
háziorvosi körzet ellátási területe

-----------

VIII. körzet
3200 Gyöngyös, Fő tér 4.

XI., XV.
háziorvosi körzet ellátási területe

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert
Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Platán Úti Tagóvoda

Iskolai, ifjúsági fogászati körzet száma

I. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

-----------

Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Gyöngyös Város Óvodái Mesevár Tagóvoda
Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvoda

II. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

-----------

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola
Gyöngyös Város Óvodái Katona József Úti Tagóvoda

III. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

------------

Gyöngyösi Arany János Általános Iskola
Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola

IV. körzet
3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

------------

Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

V. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

-----------

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

VI. körzet
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

-----------

Heves Megyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma
Ferences Rendi Autista Segítő Központ Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása