Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 08 - 2021. 12. 08

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.08.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.