Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.09.29.

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. január 1. és augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 352.276.691 Ft-tal, költségvetési kiadásait 352.276.691 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

2. § (1) Ófehértó Község Önkormányzatának a 2/2021. (III.1.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 892.007.340 Ft Költségvetési bevétellel, 892.007.340 Ft Költségvetési kiadással, 0 Ft Költségvetési egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 892.007.340 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 30. napjával.