Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Pécsudvardi Közös Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2023. 01. 01

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Pécsudvardi Közös Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról

2022.01.01.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2022. évben 60.000.- Ft.

2. § A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott határozatlan időre kinevezett középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke egységesen a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a (húsz százaléka).

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.