Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2022.01.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.