Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 03

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről1

2022.01.02.

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.