Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 09 - 2021. 12. 11

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.09.

Lovas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 9/2021. (X.14) önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Támogatási kérelmet 2021. november 01. és 2022. január 10. között lehet benyújtani az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségére (8228 Lovas, Fő u. 8.), a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2022. január 31-ig. ”

2. § Hatályát veszti a 9/2021. (X.14) önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.