Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10 - 2021. 12. 11

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.10.

Lovas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 11. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.