Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 16

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításáról

2021.12.16.

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.