Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 12. 14 - 2017. 04. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

29/2016. (XII. 13.)

önkormányzati rendelete


AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1.§

E rendelet célja Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az iskola-egészségügyi körzet és az ügyeleti körzet megállapítása, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.


A rendelet hatálya

2. §

 1. E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
 2. E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.


Az iskola-egészségügyi ellátási körzet megállapítása

3.§

 1. Az Önkormányzat két iskola-egészségügyi körzetet alakít ki, jelen rendelet 1. számú melléklete szerint.
 2. Az 1. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, József Attila u. 5.
 3. A 2. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14.


A háziorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

4. §

 1. Békés Város Önkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti ellátási körzetet alkot.
 2. Az ügyeleti alapellátás székhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos u.16.


Záró rendelkezések

5. §

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Békés, 2016. december 9.            Izsó Gábor                                                                            Tárnok Lászlóné

            polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2016. december hó 13. napjánTárnok Lászlóné

          jegyző 1. számú melléklet 1. számú iskola-egészségügyi körzet • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvoda

5630 Békés, Ótemető u. 2.

 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Tagóvoda

5630 Békés, Baky u. 4.

 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi Téri Tagóvoda

5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.

 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Utcai Tagóvoda

5630 Békés, Korona u. 1.

 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky Utcai Tagóvoda

5630 Békés, Teleky u. 26.

 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvoda

5630 Békés, Csaba u. 30.

 • Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium óvodai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 • Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája

5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44.

 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézményegysége

5630 Békés, Jantyik u. 33.


2.  Általános iskolák


 • Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Bajza u. 1.

5630 Békés, József Attila u. 12.

 • Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Petőfi u. 3-5.

5630 Békés, Rákóczi u. 8.

5630 Békés, Szánthó Albert u. 3.

 • Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája

5630 Békés, Jantyik u. 21-252. számú iskola-egészségügyi körzet 1. Középiskolák


 • Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium szakiskolai és készségfejlesztő iskolai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 • Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5630 Békés, Hőzső u. 39.

5630 Békés, Szarvasi u. 42.

 • Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája

5630 Békés, Jantyik u. 21-25

 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gimnáziumi intézményegysége

5630 Békés, Petőfi u. 11-13.