Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 10 - 2020. 12. 09


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2020 (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

92.746.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

68.606.403 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

569.746.391 Ft

d) maradvány igénybevétele

  1. Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

535.181.575 Ft

b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.198.577 Ft

c) dologi kiadások

200.968.732 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

10.000.000 Ft

e) beruházások, felújítások

f) engedélyezett létszámkerete

2.655.141 Ft

104 fő”.


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    44.960.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszközök

        67.809.506 Ft

15.199.052 Ft

33.345.798 Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

93.122.354 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.253.952 Ft

c) dologi kiadások

53.108.272 Ft

d) beruházások, felújítások

    1.829.778 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

17 fő”


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

3.232.958 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

19.428.247 Ft

3.355.451 Ft

1.391.974 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

18.329.986 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2.921.644 Ft

c) dologi kiadások

6.157.000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

5 fő”


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

35.015.949 Ft

10.700.416 Ft

2.243.935 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

34.277.197 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.256.239 Ft


c) dologi kiadások

d) beruházások, felújítások

   7.528.594 Ft

   2.483.270 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő


5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

131.982.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

389.777.199 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

6.363.023 Ft

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

274.135.800 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55.165.422 Ft

c) dologi kiadások

d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

192.589.199 Ft

556.517 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

69 fő
6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

208.334.567 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.432.144.804 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

      259.075.253 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

832.819.346 Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

398.961.633 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

40.500.000 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

1.531.558.620Ft”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

280.721.705 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35.242.988 Ft

c) dologi kiadások

513.687.882 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

116.380.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.038.901.479 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások

422.197.631 Ft

      337.281.928 Ft”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

1.479.423.694 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

21.159.954 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

   430.022.658 Ft

d) finanszírozási kiadások

27.778.000 Ft”


7. § A Rendelet 7. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

482.840.525 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) kapott támogatás

1.432.144.804 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

865.803.351 Ft

            b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.235.768.617 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194.038.822 Ft

bc) dologi kiadások

974.039.679 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                     

116.380.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.049.457.996 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés, likvid hitel)

422.197.631 Ft

337.281.928 Ft

     c) a működési költségvetés hiánya 872.182.727 Ft

                   d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 872.182.727 Ft”8. § A Rendelet 8. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

                   a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

398.961.633 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40.500.000 Ft

            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

1.490.067.167 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

23.159.954 Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok

430.022.658 Ft

            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.531.558.620 Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

e)  a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 0 Ft”9. § A Rendelet 9 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6.300.192.452 Ft-ban állapítja meg.”


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


16. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


17. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


18. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


19. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. december 8. 


                 Kálmán Tibor s.k.                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. december hó 9. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző