Békés Város Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A Békési Piac veszélyhelyzet alatti nyitvatartásáról és látogatási rendjéről szóló 6/2020. (V. 4.) polgármesteri rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28 - 2020. 05. 27

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉNEK


10/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A Békési Piac veszélyhelyzet alatti nyitvatartásáról és látogatási rendjéről szóló 6/2020. (V. 4.) polgármesteri rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Békési Piac veszélyhelyzet alatti nyitvatartásáról és látogatási rendjéről szóló 6/2020. (V. 4.) polgármesteri rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. §-a hatályát veszti.


2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon, 2020. május 28. napján lép hatályba.Békés, 2020. május 26.


      Kálmán Tibor s.k.                                                               Tárnok Lászlóné s.k.

       polgármester                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. május 27. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző