Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15 - 2021. 12. 15

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.15.

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.