Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2021. (II.28.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 28.) önkormányzati rendelete a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28 - 2021. 03. 01

Zalacséb Község Önkormányzat Polgármesterének

2/2021. (II. 28.) önkormányzati rendelete

 a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Zalacséb Község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §

A közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A rendelet hatálya alá tartozó intézményben az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni:


Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda


    Tízórai:    90,- Ft/fő/nap

    Ebéd:      180,- Ft/fő/nap

    Uzsonna:  90,- Ft/fő/nap


(2) A rezsiköltség nettó 274,- Ft/adag.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt díjakat terheli a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó.”


2. §


A rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


Zalacséb, 2021. február


            

Erdei Csaba                                                                Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

           polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet a község hirdetőtábláján kihirdetve 2021. február 28-án.


Zalaháshágy, 2021. február 28.

                                                                                                       Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

                                                                                                                          jegyző