Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15- 2021. 12. 15

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.15.

Sárkeszi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 124 968 534 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 124 968 534 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„e) a felhalmozási bevételek összegét 50 000 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 124 968 534 Ft-ban,”

(határozza meg.)

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 48 393 850 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 7 131 000 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1 300 000 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 14 020 000 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 2 509 000 Ft-ban,

ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüli összegét 23 433 850 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 75 974 000 Ft-ban, melyből a

ba) beruházások összegét 66 700 000 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 6 307 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 124 668 534 Ft-ban,”

(határozza meg.)

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

8. melléklet

7. melléklet

9. melléklet