Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelete

illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2021. 12. 11

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelete

illetményalap megállapításáról

2021.12.11.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Ózdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire terjed ki.

2. § A köztisztviselői illetményalap mértéke 2022. január 1. napjától 50.000,- Ft.

Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet 2019. január 24-én 17.00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 6/A. §-a.