Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 12. 31

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról

2022.01.01.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 46.380,- Ft.

3. § (1) Jelen rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba

(2) Ez a rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszti.