Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11 - 2021. 12. 11

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.11.

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. december 10-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.