Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 19 - 2021. 12. 21

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.19.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 6/A. alcíme.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.