Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 31/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 31/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.02.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 35. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottsága és 37. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével – a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok, Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.