Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07 - 2021. 08. 07

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.08.07.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. §. (4) bekezdésében, a 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.