Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2022. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

2022.01.01.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által vállalt fennálló (többéves) kötelezettségek alapján történő kifizetéseket engedélyezze.

(3) A 2022. január 1. napjától esedékes bérintézkedéseket (a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a kötelező átsorolásokat, jubileumi jutalmakat) a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesíteni kell.

(4) A felhatalmazás az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletének megalkotásáig tart.

(5) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása napján hatályát veszti.