Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A fizetendő adó 50 %-ának megfelelő adókedvezményben részesül:

a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve.

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve.

c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki tárgyév január 1-jéig a 70. életévét betöltötte. d) Az 50 %-os adókedvezmény az adóalany 75. életéve betöltése évének utolsó napjáig vehető igénybe

(3) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól:

a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve.

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve. c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki tárgyév január 1-jéig a 75. életévét betöltötte”

2. § Hatályát veszti A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.