Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. § A helyi iparűzési adóról szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005 (VIII.25..) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.