Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.