Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 02

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2022.01.02.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.