Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30 - 2019. 11. 29

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

91.896.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

67.976.779 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

453.007.570 Ft

d) maradvány igénybevétele

111.424.827 Ft


(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

400.541.410 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


81.376.256 Ft

c) dologi kiadások

227.126.295 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

4.420.000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete


104 fő


(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

  1. beruházások, felújítások

10.841.215 Ft


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

b) működési célú átvett pénzeszköz

    75.600.000 Ft

17.639.288 Ft

c) irányító szervtől kapott támogatás

d) maradvány igénybevétele

        63.362.916 Ft

47.941.605 Ft


(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

87.418.974 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


16.401.146 Ft

c) dologi kiadások

97.678.751 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

17 fő


(3) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

3.044.938 Ft


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

       3.609.948 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

            20.324.551Ft

4.597.039 Ft

1.731.340 Ft


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

19.117.072 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


4.522.187 Ft

c) dologi kiadások

6.623.619 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

5 fő


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú pénzeszköz átvétel

32.736.593 Ft

21.348.303 Ft

1.158.853 Ft


(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

34.660.516 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.258.233 Ft


c) dologi kiadások

11.584.000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő


(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

3.326.000 Ft


5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

138.174.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

438.867.459 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

d) működési célú pénzeszköz átvétel

4.623.599 Ft

4.871.862 Ft


(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

282.778.356 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62.124.564 Ft

c) dologi kiadások

239.448.475 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

72 fő


(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

e) beruházások és felújítások

2.185.525 Ft


6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

244.882.000 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.414.113.092 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

      274.119.579 Ft

e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)

504.530.027 Ft


(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

383.271.863 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

76.513.900 Ft

c) belföldi finanszírozás bevételei

250.000.000 Ft

d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                 

2.648.658.331 Ft


(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

306.093.271 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41.791.797 Ft

c) dologi kiadások

644.113.321 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                              

141.975.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

999.822.502 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)


231.627.0652 Ft

        47.170.372 Ft

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

2.344.195.584 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

44.200.000 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

       951.872.595 Ft


7. § A Rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:      

7. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

555.746.948 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) állami támogatások

1.414.113.092 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

752.528.492 Ftb) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.130.609.599 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213.474.183 Ft

bc) dologi kiadások

1.226.574.461 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                            

141.975.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.004.242.502 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

231.627.052 Ft

        47.170.372 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 693.243.637 Ft

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 694.465.400 Ft


8. § A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

383.271.863 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

76.513.900 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

2.363.592.262 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

44.200.000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

951.872.595 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.899.880.094 Ft

d) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső finanszírozására 250.000.000 Ft

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331,- Ft

f) a működési célú egyéb pénzeszköz igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.221.763 Ft


9. § A Rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 7.355.339.026 Ft-ban állapítja meg.


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép


13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


15. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép


16. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


17. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


18. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


19. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2019. november 28.


               Kálmán Tibor s.k.                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. november hó 29. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző


[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésén.