Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Szarvasi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 12. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Szarvasi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szarasi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a 2022. évben 50.000 forint.

2. § A köztisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege az illetményalap ötszöröse.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.