Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16 - 2021. 12. 16

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását alkotó Tiszacsege Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, valamint Hortobágy Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását alkotó Tiszacsege Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, valamint Hortobágy Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást az Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény keretén belül biztosítja a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti Városi Bölcsődében. A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, amelynek alapján az intézmény képviselője és a kérelmező az 1. számú melléklet szerinti megállapodást kötik meg az ellátásra vonatkozóan.”

3. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében a „7. §-ban” szövegrész helyébe a „2. § (3) bekezdésében” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet