Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17 - 2021. 12. 18

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását alkotó Tiszacsege Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, valamint Hortobágy Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.