Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2021. (II.28.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Zalacséb Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról következőket rendeli el:


  1. §  A Rendelet 3. §-át a következő (5) bekezdéssel egészíti ki: „(5) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá július 1-jén.”
  2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Zalacséb, 2021. február 15.
                      Erdei Csaba                                                            Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

                     polgármester                                                                         JegyzőZáradék:

A rendelet a község hirdetőtábláján 2021. február 28-án kihirdetve.

Zalacséb, 2021. február 28.Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

Jegyző