Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18 - 2021. 12. 18

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.18.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését

296.836.295- Ft bevétellel, és 296.836.295- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 133.362.506,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 91.142.492,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 12.174.414,- Ft
- közhatalmi bevételek 12.174.414,- Ft
- működési bevételek 8.165.600,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 24.263.674 ,-Ft
- központi irányítószervi támogatás 65.318.749,-Ft
· a működési célú kiadásokat 150.948.693,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 73.479.869,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11.403.857,- Ft
- dologi kiadás 32.300.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai7.865.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 8.950.626,- Ft
- finanszírozási célú kiadás - 68.800.647,- Ft
- központi irányító szervi kiadás 65.141.324,-Ft
· a felhalmozási célú bevételt 46.246.306,- Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - 69.579.291,- Ft
- felhalmozási bevétel 28.575.749,-Ft
· a felhalmozási célú kiadást - 77.086.955 ,- Ft
- beruházási kiadások 41.889.649,- Ft
- felújítási kiadások 35.197.306,- Ft
állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.