Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18 - 2021. 12. 20

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.18.

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet „43.333.301,- Ft bevétellel, és 43.333.301,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„42.256.052, - Ft bevétellel, és 42.256.052, - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- a működési célú bevételt 20.563.561,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 17.855.456,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 1.288.085,- Ft”

3. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„- működési bevételek 910.020,- Ft”

4. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- a működési célú kiadásokat - 26.975.136,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 13.445.211,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 1.671.244,- Ft
- dologi kiadás 7.194.216,- Ft”

5. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- egyéb működési célú kiadások 2.107.465,- Ft
- finanszírozási célú kiadásokat - 680.916,- Ft”

6. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 21.692.491,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást - 14.600.000 ,- Ft
- beruházási kiadások 11.520.000,- Ft
- felújítási kiadások 3.080.000,- Ft”

7. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.