Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21 - 2021. 12. 22

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.12.21.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

2. §2

3. §3

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 21-én lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 23. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.