Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22 - 2021. 12. 22

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.22.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődésről szóló 6/2020(VII.9) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

2. §1

3. §2

4. §3

5. §4

6. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba, és 2021. december 22-én hatályát veszti.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.